+47 468 468 23
post@vip-protection.no

Ledig stilling

V.I.P PROTECTION & SECURITY AS

Postboks 5052 Majorstuen
0301 OSLO
Norge
Telefon: +47 468 468 23
E-post: post@vip-protection.no
Nettside: www.vip-protection.no


V.I.P Protection & Security
 ble opprettet i 2010 og endret selskapsform til AS i 2016, med personell som innehar erfaring fra forsvaret, politi, offentlig etat samt større sikkerhetsorganisasjoner både inn -og utland. V.I.P Protection & Security AS leverer tjenester innenfor livvakt /- ledsagertjenester, privatsjåfør og konsulentvirksomhet for større bedrifter, rådgivning og arbeid rundt stalkinkgproblematikk (forfølgelse av personer), rådgivning og bistand i barnebortføringssaker og ikke minst ordensvakt /-vekter tjeneste både for utelivsbransjen,festivalarrangører og privat. Alt vårt personell har de nødvendige godkjenninger og opptrer meget profesjonelt. V.I.P Protection & Security AS er meget selektive i valg av våres kunder, da kvalitet settes høyere enn kvantitet. "Din Trygghet - Vårt Ansvar" , er vårt slagord, noe som går igjen i alle våre tjenester.

Ordensvakt / Vekter

På grunn av økt oppdragsmengde søker V.I.P Protection & Security AS nye kandidater som ønsker å jobbe som ordensvakt i en spennende og utfordrende bransje.

Personlig egenskaper for yrket vil bli lagt vekt på. Du bør ha en rolig fremtoning, like å jobbe med og blant mennesker, være løsningsorientert, ansvarsfull og selvstendig.

Om stillingen
Stillingen er en tilkallingsstilling ved sykdom / ferie/ fravær/ helg og natt.

Kvalifikasjoner

Vekterkurs trinn 1,2 og 3
Plettfri vandel
Beherske norsk meget godt, både muntlig og skriftlig
Beherske engelsk
God psykisk og fysisk helse
Serviceinnstilt
Fordel fra tidligere tjenester som dette med gode referanser vil bli vektlagt

Søkere ha vekterkurs trinn 1,2 og 3

V.I.P Protection & Security AS tilbyr:

Lønn etter avtale
Ordnede arbeidsforhold
Opplæring iht lov om vaktvirksomhet
Spennende yrke

Kandidater som blir tilbudt stilling forplikter seg også til å prøvejobbe en helg, da kvalifikasjoner vil bli vurdert i forhold til oppdragsgiver og V.I.P Protection & Security AS sine retningslinjer som er gitt. V.I.P Protection & Security AS forbeholder seg retten til å takke nei til kandidat etter prøvejobbing, om ikke kandidaten tilfredsstiller våre krav.

Attester, referanser og orginale dokumenter vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Kandidater oppfordres til å søke elektronisk på post@vip-protection.no, med utfyllende søknad, samt CV i word eller PDF format.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at V.I.P Protection & Security AS henter inn uttømmende politiattest på kandidater før ansettelse. Dette forpliktes av kandidaten snarlig etter ansettelsesrådet har sluttet sin avgjørelse.

Vi gleder oss til å få deg med på laget og ser frem til et godt samarbeid!

Utdanningskrav: Dette er kun ment som en pekepinn og hva som eventuelt kan være av nytte for oss.

Krav til kompetanse:

  • Utdanning: Sikkerhet, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
  • Sertifikat: Førerkort: Kl. B (personbil/varebil)
  • Praksis: Vakt, Vekter, Sikkerhetsvakt, Vaktbetjent, Vaktførstebetjent, Vaktsjef, Vekterleder, Dørvakt, Ordensvakt
  • Kompetanse: Vakthold generelt, Engelsk, Bokmål, Ordensvakttjeneste
Arbeidssted: Bærum (Akershus), Ullensaker (Akershus), Eidsvoll (Akershus), Oslo (Oslo)
Type stilling: Tilkalling ved behov, fast helg/ natt.
Lønn etter avtalte

Søknadsfrist snarlig
Stilling ledig fortløpende

Søknad sendes til post@vip-protection.no
Søknaden merkes "tilkalling ordensvakt"