+47 468 468 23
post@vip-protection.no

Livvakttjeneste og Personbeskyttelse

Livvakttjenester - Personbeskyttelse

Livvakttjeneste - V.I.P Protection & Security AS

Livvakttjeneste og personbeskyttelse leverer vi til mange forskjellige mennesker av ulike årsaker. Eneste fellesnevneren er at kundene våre er bevisste på sin situasjon, og har identifisert sitt behov for sikkerhet.

Vi i V.I.P Protection & Security AS har spesialisert oss på å beskytte og trygge mennesker. Vi mener at det aller viktigste folk har av verdier alltid er menneskene vi omgir oss med. Livvakttjenesten hos oss har alltid fokus på anonymitet, profesjonalitet og lojalitet ovenfor både kunde og myndighet.

Vi har gode kontakter både ved de forskjellige ambassader, høy-risiko områder, myndigheter i forskjellige land og andre selskap som utfører samme type tjeneste. Disse vil selvsagt bli benyttet i samråd med klienten.

Vår metode for å beskytte deg krever sjeldent at vi er fysisk tilstede hele tiden. Vi starter alltid med en grundig analyse av din sikkerhetssituasjon. Deretter lager vi en personlig sikkerhetsstrategi sammen med kunden som skreddersys i forhold til alle momentene som spiller inn i din situasjon.

Vår livvakttjeneste består av flere dyktige operatører, med erfaring fra private sikkerhetsselskap til offentlig etat som politi og militær.