+47 468 468 23
post@vip-protection.no

Sikkerhetskonsulent og sikkerhetsledelse

Sikkerhetskonsulent VIP Protection & Security

Sikkerhetskonsulent - VIP Protection & Security AS

Har du arrangementer, kampanjer eller andre typer prosjekter av kortere varighet, stiller vi gjerne vår sikkerhetsfaglige kompetanse til din disposisjon i form av en sikkerhetskonsulent. Denne underlegges deg/dere i den perioden dere har behov.

I tillegg til den planleggingskapasiteten denne utgjør i prosjekteringsarbeidet, kan våre sikkerhetskonsulenter også nyttes som vaktsjef under selve gjennomføringen. Herunder rekruttering og trening av en eventuelt innleid vaktstyrke, samt operativ ledelse for annen vaktstyrke, om det er frivillige vakter eller innleid fra annet selskap.

Våre sikkerhetskonsulenter innehar høy moral av både faglig kompetanse, nøyaktighet og taushetsplikt.