+47 468 468 23
post@vip-protection.no

Trusselvurdering og Risikoanalyse

Trusselvurdering - VIP Protection & Security

Trusselvurdering - VIP Protection & Security AS

Enten det er en trusselvurdering som relateres til personsikkerhet eller objektsikkerhet, privat eller offentlig virksomhet, kan V.I.P Protection & Security AS bistå med konkrete råd om tiltak som kan forebygge handlingen.
Gjennom lang erfaring både med bakgrunn i å analysere og vurdere potensielle aktørers evne og vilje til å utføre uønskede handlinger, vil V.I.P Protection & Security AS kunne gi deg konkrete trusselvurderinger.

Hendelsesstyrt trusselvurderinger kan omfatte alt fra mistanke om en uønsket handling som er under planlegging, til en konkret vurdering etter at en uønsket handling har funnet sted.

En trusselvurdering i forkant av spesielle og / eller større arrangement, der faren for at uønskede handlinger kan finne sted, vil i mange sammenhenger redusere usikkerhet i planleggingen.

Etter mange års erfaring både med personsikring/livvakttjeneste og objektsikring, vil V.I.P Protection & Security AS kunne gi deg råd og praktisk bistand.

Tar du kontakt med oss vil du møte diskresjon og profesjonalitet.