+47 468 468 23
post@vip-protection.no

Vektertjeneste og Ordensvakttjeneste

Ordensvakt / Vektertjeneste - VIP Protection & Security

Vektertjeneste / Ordensvakttjeneste - VIP Protection & Security AS

Vektertjeneste og ordensvakttjenesten hos oss innehar synlig preg av profesjonalitet og erfaring fra denne type vakthold. Vi utfører vakthold på utesteder, kjøpesenter, arbeidsplasser, hotell, eventer, byggevakthold o.l.

Våre vektere og ordensvakter har bred erfaring og kompetanse fra utelivsvakthold, samt stasjonært og mobilt vakthold både for private og bedrift. Vi kan tilby en kvalitetssikret tjeneste til utesteder, restaurant/hotell, arrangementer og private lukkede selskap.

Alle våre ansatte gjennomfører, i tillegg til vektertrinn 1, 2 og 3 som er lovpålagt opplæring, et opplæringsprogram som gjør den enkelte vekter bedre rustet til den tjenesten han/hun er satt til å utføre. Våre vektere har også ordensvaktkurs, pågripelse og selvforsvar, godkjent bruker av håndjern som benyttes ved behov, der situasjonen tilsier dette som fornuftig, for å trygge gjester, den pågrepne og vekteren.

Våre vektere kan også̊ bistå̊ med åpning, nedlåsing og sikring av bygg. Dermed vil vi på kveldstid sjekke at alle dine dører og vinduer er låst. Våre vektere har også̊ fått opplæring og kompetanse i helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kan ved behov utøve brannvernledelse og førstehjelp.

Vi er svært opptatt av at våre vektere har en profesjonell holdning til deg som kunde og deres gjester. Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å gi deg faste vektere å forholde seg til, til ditt oppdrag.

Aktuelle arbeidsoppgaver for vår vektertjeneste/ vektere/ ordensvakter:

 • Vert for gjester
 • Kundens ansikt utad
 • Behjelpelig med rydding av glass o.l.
 • Holde ro og orden
 • Bistå ved evakuering/ rømming
 • Kontroll oppgaver
 • Konflikthåndtering
 • Yte nødvendig førstehjelp
 • Forebygge kriminelle handlinger
 • Avvise uønsket personer
 • Følge alkohol- og skjenkelov
 • Rapportere eventuelle avvik
 • Vi utfører også representative og kvalitative resepsjonstjenester.

Ring oss for en uforpliktende prat. V.I.P Protection & Security AS er meget konkurransedyktige på pris, og uslåelige på kvalitet og innhold.